پاتوق علوم زیستی

علوم زیست - اکیپ مدیران (میترا.سعیده.فائزه) کلاس 107 مدرسه 14 معصوم منطقه 4

 
مواد آلي بدن جانداران ، پس از مرگ به مواد معدني مرده تبديل مي شود.به اين عمل پوسيدگي مي گويند. سه عامل مهم در پوسيدگي نقش دارند:
1 – آنزيم هاي موجود در سلولهاي جاندار
2 – جانوران مردار خوار
3 – ميکروبها، به ويژه باکتري ها و قارچ ها (تجزيه کننده ها)
باکتري و قارچ ها که عامل اصلي پوسيدگي هستند روي ماده بي جان قرار مي گيرند و آنزيم هاي گوارشي از خود ترشح مي کنند. اين آنزيم ها مواد را تجزيه مي کنند. پس ميکروب ها مواد تجزيه شده را جذب مي کنند. بخش هاي نرم تر مانند پوست و ماهيچه سريعتر از بخش هاي سخت مثل استخوان ، پوسيده مي شوند. پوسيدگي با توليد گرما همراه است. بعضي باکتري ها به علت تنفس بي هوازي بوي بدي توليد مي کنند. براي انجام عمل پوسيدگي رطوبت کافي، گرماي کافي و اکسيژن لازم است و جسم مرده نبايد آغشته به مواد شيميايي که موجب مرگ تجزيه کنندگان مي شود مانند الکل، قير و روغن باشد. براي انجام پوسيدگي بايستي بقاياي مرده موجودات را در جايي قرار داده و تمام شرايط لازم براي پوسيدگي را فراهم کنيد. باغبانان چنين کاري را براي تهيه کود انجام مي دهند.اهميت پوسيدگي
پوسيدگي از انباشته شدن بقاياي موجودات زنده جلوگيري مي کند و موجب کامل شدن چرخه عناصر شيميايي مانند کربن، نيتروژن و غيره مي شود. مواد پوسيده شده را مي توان به عنوان کود مورد مصرف قراردارد. از عمل پوسيدگي مي توان در از بين بردن زباله ها و تصفيه فاضلاب ها و توليد کود استفاده کرد.
مراحل پوسيدگي

1)      تکثير ميکروب ها روي بدن جاندار مرده : در اين مرحله باکتري ها پس از توليد مثل به همه بخش هاي جسد نفوذ مي کنند.

2)      ترشح آنزيم ها ي گوارشي توسط ميکروب ها : دراين مرحله آنزيم ها پس از ترشح ، مواد موجود در بدن جاندار را تجزيه مي کنند و آن ها را به صورت محلول در مي آورند تا براي ميکروب ها قابل جذب باشد.

 

·        بخش هاي نرم تر بدن مثل ماهيچه ها سريع تر از بخش هاي سخت مانند اسکلت بدن پوسيده مي شوند.

·        پوسيدگي با توليد گرما همراه است .اين گرما توسط باکتري ها يي که در حال تجزيه بدن هستند توليد مي شود.

·        بوي بدي که در حين تجزيه بدن جاندار توليد مي شود به خاطر گازهاي بدبويي است که توسط باکتري هاي  بي هوازي توليد مي شوند.(باکتري هاي بي هوازي باکتري هايي هستند که بدون اکسيژن تنفس مي کنند.)


شرايط لازم براي پوسيدگي

1)      رطوبت کافي : رطوبت براي رشد و تکثير ميکروب ها ضروري است. درموميايي شدن به جسد موجود رطوبت نمي رسد و به همين دليل جسد خشک باقي مي مانند و پوسيده نمي شود.

2)      گرماي کافي : دماي مناسب براي عمل بهتر آنزيم ها و در نتيجه رشدو تکثير ميکروب ضروري است .فراموش نکنيد که ما مواد غذايي را براي محافظت در مقابل ميکروب ها و جلوگيري از رشدو تکثير آن ها در يخچال مي گذاريم.

3)      اکسيژن : در نبود اکسيژن و در نتيجه تنفس بي هوازي اسيد توليد مي شود .اسيدها مانع پوسيدگي ميشوندعلت اينکه جسدي که در تورب (زغال سنگ ناقص) مدفون شده  از پوسيدگي محافظت مي شود به خاطر نبود اکسيژن است.

4)      عدم وجود ترکيبات شيميايي : بعضي ترکيبات شيميايي مثل الکل ، قير روغن و غيره باعث مرگ تجزيه کننده ها شده و مانع پوسيدگي اجساد مي شوند.

 


اهميت پوسيدگي

1)      جلوگيري از انباشته شدن بقاياي موجودات زنده

2)      تکميل چرخه عناصر شيميايي مثل کربن و نيتروژن در طبيعت .لازم است بدانيد که چرخه عناصر باعث مي شود که از عناصر در طول حيات بار ها استفاده شود.

3)      توليد کود که براي گياهان بسيار مفيد است.

4)      تصفيه فاضلاب ها

5)      از بين بردن زباله ها : فقط زباله هايي که شامل بقاياي موجودات زنده است قابل تجزيه هستند مثل پوست سيب زميني يا غذاهاي مانده .ولي بعضي زباله ها که شامل مواد مصنوعي است مثل مواد پلاستيکي تجزيه ناپذيرند.

 


روش هاي نگهداري غذا

1)      حرارت دادن : دماي بالا ميکروب ها را مي کشد.

2)      انجماد : سرما ميکروب ها را نمي کشد فقط از تکثير آن ها جلوگيري مي کند.

3)      خشک کردن : ميکروب ها را غير فعال ومانع  تکثير آن ها مي شود.

4)      ترکيبات شيميايي : باعث مرگ ميکروب ها مي شود . مثل نمک (شور کردن ) ، سرکه ( ترشي انداختن ) ، مواد موجود در دود(دودي کردن)

5)      پرتودهي : پرتو هايي که انرژي بالايي دارند مثل پرتوگاما باکتري ها را مي کشند ولي مواد سمي آن ها را از بين نمي برد.

دقت کنيدکه خشک کردن و انجماد ميکروب هارا نمي کشند به طوري که در رطوبت کافي و دماي مناسب ميکروب ها دوباره تکثير مي شوند.

 
 

نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ۲۹ دی۱۳۹۰ توسط mitra
  • ندای معلم
  • عجله